SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Zemní práce

 

Manipulace s výkopem a zemní práce – Vzdálenost

Zemní práce

Vodorovné přemístění výkopu je délka nejhospodárnější trasy měřené v její ose mezi osami jednotlivých výkopů (v trase, zemníků, jámě apod.) a k nim přidružených sypaných konstrukcí (násyp, zemní skládka apod.). ¨

Zemní práce – hloubka

Hloubka svislého přemístění v jámě nebo v hloubení zářezu je závislá od hloubky jámy, od polohy úrovně vykopávky vzhledem k poloze obrysu jámy a od svislých překážek, které se musí při přemisťování překonat. Hloubka svislého přemístění výkopku v rýze je určena aritmetickým průměrem hloubek profilů měřených v ose rýhy. Základní požadavky na zřízení dočasných silnic na odvoz (dovoz) zeminy jsou uvedeny v ČSN 73 3050, přičemž jejich technické řešení musí být předmětem příslušné realizační dokumentace stavby.

Zemní práce - místo

Místo skládky stanoví projektová dokumentace stavby nebo objednatel s ohledem na množství výkopku, stabilitu podloží a na možnosti vybudování přístupových cest. Podmínky na zřízení trvalých i dočasných skládek přebytečné zeminy stanovuje ČSN 73 3050. Výkopech vedle stavebních jam, rýh nebo šachet se musí dočasně ukládat tak, aby jejich okraje byly na povrchu zabezpečeny proti pádu předmětů do výkopu. Podél okraje výkopu musí zůstat nezatížený pás široký nejméně 0,5 m.

Zemní práce kontakt

www.bourat.cz

Náhodný inzeráty

Desmodus1
Fandarocker
Fandarocker
Fandarocker

JComments Latest