SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

zemní práce

 

Za dodržení předepsaného sklonu svahů při úkonech zemní práce a jejich výslednou stabilitu (vyjádřenou stupněm bezpečnosti), odpovídá zhotovitel. Nejmenší šířky dna výkopů pro potrubí, pracovního prostoru k použití bednění, případně na zhotovení izolace, stanoví ČSN 73 3050.

Zemní práce a normy

V této normě jsou také uvedeny přípustné hodnoty sklonů šikmých svahů v dočasných výkopech pod jednotlivými druhy běžných hornin a stanovené podmínky zemní práce, které musí být při jejich použití průběžně plněné.

Zemní práce a zhotovitel

Zhotovitel zemní práce je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou tak, aby stavební práce mohly být vykonávané v optimálních podmínkách. Při vzájemném křížení inženýrských sítí a vedení musí navrhnout taková opatření, aby nebyla ohrožena funkčnost jednotlivých zařízení a jejich úpravy (rekonstrukce) bylo možné provádět odborně v souladu s příslušnými technickými normami.

Zemní práce a výkopy

Výkopy pro základy - výkopy základových jam na zakládání mostů, propustí, opěrných zdí a jiných stavebních objektů musí být provedené v souladu s projektovou dokumentací nebo podle pokynu objednatele, který má právo nařídit zhotovitelovi pokračovat v těžbě pod stanovenou úroveň, případně těžbu zastavit na úrovni, kde již byla dosažena hornina vhodná na zakládání.

Náhodný inzeráty

Zadaný muž hledá
Desmodus1
Hledám muže
Ženatý inženýr hledá ji

JComments Latest