SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

zemní práce

 

Za dodržení předepsaného sklonu svahů při úkonech zemní práce a jejich výslednou stabilitu (vyjádřenou stupněm bezpečnosti), odpovídá zhotovitel. Nejmenší šířky dna výkopů pro potrubí, pracovního prostoru k použití bednění, případně na zhotovení izolace, stanoví ČSN 73 3050.

Zemní práce a normy

V této normě jsou také uvedeny přípustné hodnoty sklonů šikmých svahů v dočasných výkopech pod jednotlivými druhy běžných hornin a stanovené podmínky zemní práce, které musí být při jejich použití průběžně plněné.

Zemní práce a zhotovitel

Zhotovitel zemní práce je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou tak, aby stavební práce mohly být vykonávané v optimálních podmínkách. Při vzájemném křížení inženýrských sítí a vedení musí navrhnout taková opatření, aby nebyla ohrožena funkčnost jednotlivých zařízení a jejich úpravy (rekonstrukce) bylo možné provádět odborně v souladu s příslušnými technickými normami.

Zemní práce a výkopy

Výkopy pro základy - výkopy základových jam na zakládání mostů, propustí, opěrných zdí a jiných stavebních objektů musí být provedené v souladu s projektovou dokumentací nebo podle pokynu objednatele, který má právo nařídit zhotovitelovi pokračovat v těžbě pod stanovenou úroveň, případně těžbu zastavit na úrovni, kde již byla dosažena hornina vhodná na zakládání.

Náhodný inzeráty

Fandarocker
Něžný
Desmodus1
Fandarocker

JComments Latest