SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Příprava půdorysu bytu
Příprava půdorysu a dokumentace zastaveného bytu: Pro kondominium potřebujeme následující:

kopie platného stavebního povolení (sken s razítkem) spolu s půdorysem a seznamem prostor, (ověřovací měření na místě neprovádíme, protože pokud zjistíme odchylku od povolení, lze ji přenést pouze změnou stavebního povolení .) Jde-li o evidovaný bytový dům, kopii zřizovací listiny .
pokud je k dispozici, ve formátu vektorového souboru (DWG, DXF) vytvořeném projektantem. Pokud to není k dispozici, potřebujete papírový materiál správné velikosti půdorysu, protože to je to, co potřebujeme upravit.
podepsaná kopie zakladatelského dokumentu nebo konceptu (naskenovaná)
kontaktní údaje navrhovatele
poštovní adresa
výška na úroveň (obvykle zobrazena na plánu)

Podle našich zkušeností se při zpracování ukazuje, že se výše uvedené dokumenty přesně nepřekrývají a místní plochy (stovky metrů čtverečních) a názvy nejsou přesné.

V případě nesrovnalostí je směrodatné stavební povolení (které musí být shodné s kolaudačním souhlasem), takže jsou uvedeny hodnoty v něm obsažené.

Tento materiál předáváme Technickému oddělení KÚ a půdorysy, které Vám zapečetily, Vám předáme k další správě. Nakládání s nesrovnalostmi ve výpočtech ploch se liší podle pozemkového úřadu.

Na setinu metru čtverečního, název lokality, společné prostory a podzáloh je třeba dohodnout 3 věci, aby pozemkový úřad zapsal bytový dům:

zakládací listina
stavební/kolaudační povolení
půdorys

Zaměření pozemku levně

Více zde

https://www.geodeticka-pohotovost.cz/

Náhodný inzeráty

Desmodus1
Něžný
karlovy vary a plzeň
Fandarocker

JComments Latest

 • Desmodus1

  Nine Things That Your Parent Taught You About Land Rover Discovery 3 Key Fob Replacement land ...

  Číst dále...

   
 • Desmodus1

  You'll Never Guess This London Online Mobile Shopping Sites's Tricks london Online mobile shopping ...

  Číst dále...

   
 • Desmodus1

  5 Laws That Anyone Working In Free Spin Slots Should Know Slot bonuses (livebookmark.Stream ...

  Číst dále...

   
 • Desmodus1

  Comprehensive Guide To Replacement Upvc Window Handles upvc window repair near Me [olderworkers.com.au ...

  Číst dále...

   
 • karlovy vary a plzeň

  Upvc Door Panel Replacement's History History Of Upvc Door Panel Replacement replace Upvc Door lock ...

  Číst dále...