SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

zamereni pozemku

Zaměření pozemku - Určování hranic pozemků

Tento úkon provádí způsobilý geodet. Nakolik je to velmi důležitý údaj, co se týče pozemku i nemovitosti, musí být proveden odborně, aby později nedocházelo k sousedským sporům, což se bohužel v této oblasti stává velmi často. Může se stát, že i při samotném určování vznikne nějaká nepřesnost, avšak mnohem frekventovanější jsou případy svévolného posouvání hranic například ze strany souseda.

Geodetické práce

Geodetické práce - Při vytyčení hranic pozemku se vyznačuje poloha lomových bodů podle geometrického plánu. Jelikož je to podklad pro právní úkony, musí být autorizace ověřený geodetem a úředně potvrzen správou katastru. Pokud dochází k rozdělení pozemků, musí být na něm zaznamenán stav před změnou i po změně s dřívějšími i aktuálními údaji.

Geometrický plán

Geometrický plán - Hotový geometrický plán autorizaci ověří a odevzdá na kontrolu Správě katastru, která ho úředně ověří a vrátí geodety. Lhůta pro úřední ověření je 7 pracovních dní. Následně je geometrický plán použitelný jako podklad pro právní úkony v katastru nemovitostí. To znamená, že je zapísateľný s příslušnou smlouvou, případně žádostí o zápis do katastru.

Náhodný inzeráty

Ženatý inženýr hledá ji
Ženatý muž hledá
karlovy vary a plzeň
Ženatý muž hledá ze zvědavosti

JComments Latest