Facebook Login

SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Vyklízení bytů

Vyklízení bytů - Zde je pro vysvětlení vhodné uvést rozhodnutí Krajského soudu v Prešově 4Co / 111/2012 ze dne 19.04.2013, podle kterého hmotné právo hovoří o právu vlastníka domáhat se vydání věci, tedy movité i nemovité (od toho, kdo ji neprávem zadržuje). Procesní právo naproti tomu hovoří o vydání věci pouze ve vztazích k movitým věcem a při nemovitých věcech uvádí vyklizení ......... Z tohoto důvodu při právě vlastníka domáhat se ochrany vlastnického práva ve vztahu k nemovitosti je třeba se domáhat vyklizení nemovitosti (R 53/1973). Tedy pokud někdo bez právního důvodu užívá věc, jedním z možných řešení jak se bránit je institut vyklizení nemovitosti. Nemovitostí se rozumí nejčastěji dům, byt, pozemek nebo jiná nemovitost nebo její část.