SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Převody podílů levně

Převody podílů levně - Převod podílu lze vyloučit

Obchodní zákoník však zároveň připouští, že společenská smlouva může podmínky převodu obchodního podílu na jiného společníka pozměnit, popřípadě zcela vyloučit. V praxi lze například vyloučit schvalování převodu valnou hromadou či stanovit jiné podmínky pro převod obchodního podílu.

Převod obchodního podílu na osobu, která v dotyčné společnosti nefiguruje jako společník, není možný ze zákona. Takový převod je možný, jen pokud to výslovně připouští společenská smlouva. V základním dokumentu společnosti lze pak podrobněji upravit podmínky převodu obchodního podílu.

Převod obchodního podílu se uskutečňuje uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu. Tato smlouva představuje osobitý smluvní typ upravený v Obchodním zákoníku. Smluvní strany po ní sáhnou jak v případě bezúplatného, ​​tak i úplatného převodu obchodního podílu. Použití kupní smlouvy nebo darovací smlouvy nepřichází v úvahu.

Obchodní zákoník vyžaduje, aby smlouva o převodu obchodního podílu měla písemnou formu a obsahovala prohlášení nabyvatele, že přistupuje ke společenské smlouvě, popřípadě ke stanovám společnosti, pokud je společnost vydala. Z logiky věci vyplývá, že smlouva musí obsahovat i označení smluvních stran, vymezení dotčené společnosti, výše převáděného obchodního podílu a také projev jedné smluvní strany, že obchodní podíl převádí, a projev druhé smluvní strany, že jej přijímá.

Je-li převod obchodního podílu úplatný, je třeba určit výši úplaty a její splatnost. Převádí-li se obchodní podíl v jednoosobové sro, smlouva obvykle obsahuje prohlášení o stavu majetku společnosti ao existenci nebo neexistenci závazků společnosti k obchodním partnerům nebo státu. Nezbytnou formální náležitostí smlouvy o převodu obchodního podílu je úřední ověření podpisů smluvních stran. 

Náhodný inzeráty

Desmodus1
karlovy vary a plzeň
Něžný
Fandarocker

JComments Latest