SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Likvidace společností levně

Likvidace společností levně - Likvidace společnosti
Likvidace společnosti představuje způsob vypořádání majetku a závazků společnosti mimosoudním způsobem. Během likvidace se zjistí veškerý majetek společnosti, uhradí se závazky společnosti věřitelům a případný likvidační zůstatek se rozdělit mezi společníky nebo akcionáře.
Podmínkou ke zrušení společnosti likvidací je dostatek majetku na vypořádání všech závazků v plné výši. 

Co zahrnuje vstup společnosti do likvidace?
Vstup společnosti s ručením omezeným do likvidace se zapisuje do Obchodního rejstříku. O vstupu společnosti do likvidace rozhoduje její společník podepsáním rozhodnutí o likvidaci.

Likvidátora by měli ustanovit společníci a to současně s rozhodnutím o zrušení společnosti, avšak nejpozději do 60 dnů od zrušení společnosti. V jiném případě ustanoví likvidátora soud. Připadá i možnost, že přímo ve společenské smlouvě bude určeno, kdo má být určen za likvidátora.

Od 1.10.2020 společnost vstupuje do likvidace až dnem zápisu likvidátora do obchodního rejstříku. Po vstupu do likvidace musí společnost tuto změnu písemně oznámit všem svým věřitelům a ti mohou přihlásit své pohledávky. Zároveň musí společnost vstup do likvidace zveřejnit v Obchodním věstníku a oznámit na daňový úřad.

Od 1.10.2020 je třeba splatit zálohu na úhradu odměny a náhrady výdajů likvidátora (záloha na likvidaci), kterou bude muset společnost složit bez ohledu na to, zda byl likvidátor stanoven společníky nebo soudem. Výše zálohy byla určena a tato částka se skládá do notářské úschovy formou notářského zápisu.

Tato záloha bude vyplacena po skončení lividace likvidátorovi jako jeho odměna. Nejčastěji je likvidátorem jeden z jednatelů nebo společníků, čili tuto odměnu dostane on ovšem musí zdanit.

Převody podílů levně

Více viz odkaz: Převody podílů levně

Náhodný inzeráty

Něžný
karlovy vary a plzeň
Hledám milenku
Desmodus1

JComments Latest