SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Kominictví Praha

Komín, na který je připojen na spotřebič na plynná paliva typu C, musí se během provozu kontrolovat a čistit nejméně jednou za rok. Komín, na který je připojen na spotřebič na tuhá paliva, spotřebič na kapalné palivo nebo spotřebič na plynná paliva a který nebyl v provozu od ostatního čištění a kontroly déle, než je lhůta stanovená v odstavci 2 písm. a) a b), nemusí se až do jeho opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; před uvedením spotřebiče do provozu musí být provedena jeho kontrola a čištění, kterou provedou kominíci.

Kominíctví Praha

Komín v občasně užívaných stavbách se musí čistit a kontrolovat nejméně jednou za dva roky. Saze a kondenzát nahromaděné v sběrné části komínového průduchu se musí vybírat při každém čištění komína, které provádí kominíci.

Kominíci dokumentace

Spotřebič se musí čistit ve lhůtách určených jeho výrobcem v dokumentaci ke spotřebiči. Pokud tato lhůta není v dokumentaci určena nebo taková dokumentace chybí, musí se čistit ve lhůtách uvedených v odstavci 2.

Kominíci ovzduší

K čištění a kontrole kouřovodu, kterým se spaliny odvádějí přímo do ovzduší, platí ustanovení odstavců 1 až 6 přiměřeně. Z vyhlášky 401/2007 z. Z .: § 14 obecné požadavky na výstavbu komína a kouřovodu. Navrhovaný nový komín a kouřovod, rekonstruovaný komín a kouřovod a stavební úpravy na komíně a kouřovodu před výměnou spotřebiče na tuhá paliva, spotřebiče na kapalná paliva nebo spotřebiče na plynná paliva za spotřebič s jiným výkonem a před změnou druhu paliva musí být vyhotoveny podle technickým norem, 22) této vyhlášky nebo podle schválené dokumentace staveb. Kominictví Praha ač se to nezdá, nemají zrovna jednoduchou práci.

Náhodný inzeráty

Fandarocker
Fandarocker
Něžný
Fandarocker

JComments Latest