SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

kominíci

V polovině šedesátých let jsou tyto krajské kominické podniky nahrazeny komunálními službami nebo podniky komunálních služeb, které sdružují kromě kominických pracovníků i jiné druhy řemesel a jiné služby jako např. holičství, čistírny, kadeřnictví, prádelny, sklenářství atd.

Kominíci řemeslo

Během tohoto období se po většinou úroveň kominického řemesla snižuje, (výjimkou jsou jen některé komunální podniky, kde byl řádně zajišťován výkon kominické činnosti). V nezměněné podobě v podstatě tyto komunální služby nebo komunální podniky zajišťují výkon kominické činnosti až do roku 1989, kdy po listopadu vznikají znovu soukromí kominíci, na základě vázané živnosti koncesované s vyčleněním vymetacího obvodu jednotlivého kominíka s uvedením přímo na koncesované listině.

Kominíci vyhláška

Tato činnost – kominíci, byla na Slovensku řízena především vyhláškou MV Č. 50 z roku 1983, v níž se pojednává o podmínkách provádění kominické činnosti - to znamená i práva a povinnosti jednotlivých kominíků.

Kominíci nová dimenze

Po rozdělení Federativní Československé republiky v roce 1993, kdy 1. ledna vzniká samostatná Slovenská republika, kominictví na Slovensku se dostává do nové dimenze. V březnu na zasedání Valného shromáždění Společenství kominíků Československé federativní republiky v Praze se oficiálně oddělili kominíci ze Slovenska a vzniká samostatná Komora kominíků Slovenska, (její první Valná hromada zasedala v březnu v Banské Bystrici) která sdružuje přibližně 100 kominických živnostníků na Slovensku.

Náhodný inzeráty

Něžný sex.
Žadný
Desmodus1
Hledám milenku

JComments Latest