SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Geometrický plán

Geometrický plán - Vyhotovování geometrických plánů

(1) Geometrický plán se vyhotovuje zejména na:
a) rozdělení nemovitostí,
b) úpravu hranice nemovitostí,
c) určení vlastnických práv k nemovitostem,
d) zaměření stavby (příp. Rozestavěné stavby) a jako podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, která je předmětem evidování v KN a ještě není v souboru geodetických informací av souboru popisných informací KN evidována,
e) přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka nebo jinou oprávněnou osobu ve prospěch jiné fyzické nebo právnické osoby (např. vyznačení věcného břemene),
f) vymezení změn v zemědělském půdním fondu a lesním půdním fondu rozdělením nemovitostí,
g) změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, resp. hranice okresu,
h) sloučení nemovitostí,
i) obnovení hranic původních pozemků nebo jejich částí,
j) pozemkové úpravy,
k) rozdělení původních nemovitostí, které jsou v údajích o parcelách registru C souboru popisných informací KN (dále jen v "rejstříku C KN" ) av katastrální mapě sloučeny do větších celků, nebo sloučené do jiných parcel,
l) změnu hranice zastavěného území obce.

Geodetické práce

Více o nás viz link: geometrický plán

Náhodný inzeráty

Desmodus1
Žadný
Hledám milenku
karlovy vary a plzeň

JComments Latest