SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

geo

Zaměření pozemku -Z čeho se skládá zakládání staveb?

Vytyčení stavby se provádí při následné návštěvě geodeta. Spočívá v určení průsečíků konstrukčních os budovy a jejích rohů za účelem vyznačení míst výkopů pro patky. Existuje několik způsobů vytyčení budovy, z nichž nejběžnější jsou:

    metoda kůlu,
    metodou drátěných pásků.

Geodetické práce - Metoda kolíků spočívá ve vyznačení průsečíků hlavních os domu a jeho vnějších hran pomocí kolíků. Poté se tyto kolíky přemístí do určité vzdálenosti od plánovaného výkopu. O tom, jak daleko byly přemístěny, se vede záznam, aby bylo možné později rekonstruovat jejich původní polohu.

Naproti tomu metoda drátěného kování (známá také jako stavební kování) je založena na drátech, které jsou vedeny mezi prkny přibitými ke kůlům. Konstrukce je vytvořena v bezpečné vzdálenosti od plánovaných výkopů tak, aby nepřekážela pracovníkům ani bagru.

Geometrický plán - Důležité rady

Výběr metody by měl být konzultován se stavbyvedoucím, který bude provádět výkopové práce a dohlížet na ně. Geodet by měl pokládku základů zaznamenat do stavebního deníku.

Náhodný inzeráty

Mgr Vlastimil S
Hledám milenku
Žadný
Desmodus1

JComments Latest